KLUCZOWE REZULTATY NAUCZANIA

Wskazanie na praktykowanie fotografii na najwyższym poziomie z punktu widzenia fotografii artystycznej oraz komercyjnej, oddaje nasze zaufanie w moc i siłę współczesnej fotografii, w znaczenie wszelkich form obrazów fotograficznych. Różnorodność praktyk fotograficznych, możliwych stylów czy środków ekspresji i przekazywania myśli czyni to medium niezwykle otwartym.

fot. Oll Bydlovska fot. Ola Bydlowska, absolwentka AF

fot. Dorotka Kaczmarek fot. Dorota Kaczmarek, absolwentka AF

fot. Maciej Michrowski fot. Maciej Michrowski, absolwent AF

fot. Joanna Wzorek fot. Joanna Wzorek, absolwentka AF

fot. Mateusz Sarello fot. Mateusz Sarełło, absolwent AF

1. Rozwinięcie umiejętności korzystania z aparatu fotograficznego i profesjonalnych akcesoriów. Nabycie umiejętności samodzielnej obsługi aparatu wielkoformatowego.

2. Uzyskanie wiedzy i doświadczenia z dziedziny budowania obrazu fotograficznego.

3. Zdobycie doświadczenia w studio fotograficznym. Umiejętność wykorzystania możliwości oświetlenia studyjnego do własnych fotograficznych założeń. Sprawne posługiwanie się wieloma lampami błyskowymi na różnorodnych planach zdjęciowych.

4. Umiejętność profesjonalnego zinterpretowania zleceń i zadań fotograficznych oraz dobrania odpowiednich środków wizualnych i technicznych do ich wykonania. Posiadanie doświadczenia w wykonywaniu zadań reklamowych w pełnym procesie realizacyjnym, od koncepcji po efekt finalny.

5. Rozwinięcie warsztatu i zdolności generowania własnych pomysłów oraz ich dopracowywania poprzez wizualne środki wyrazu.

6. Poznanie szeregu sposobów na ocenę typu modela do określonych zadań fotograficznych. Zdobycie doświadczenia w pracy z modelem podczas zdjęć w studio.

7. Zdobycie praktycznej wiedzy na temat zastosowania cyfrowych procesów, współczesnej praktyki fotograficznej i sposobów jej wykorzystywania w fotografii komercyjnej.

8. Profesjonalne przygotowanie do pracy w obrębie fotografii mody i fotografii portretowej - na wszystkich etapach realizacji.

9. Uzyskanie wiedzy na temat profesji reporterskiej, praw i etyki zawodowej.

10. Zaznajomienie się z zasadami edycji materiału fotograficznego i zdolność do samodzielnego budowania narracji z wyselekcjonowanych zdjęć. Rozwinięcie kompetencji spójnego komunikowania złożonych koncepcji.

11. Umiejętność zastosowania szerokiej wiedzy z zakresu najistotniejszych kwestii teoretycznych oraz powiązanych z nimi historycznych i współczesnych źródeł wizualnych odnoszących się do warsztatu współczesnej fotografii.

12. Zdobycie wiedzy z zakresu postaw i strategii we współczesnym dokumencie fotograficznym.

13. Nabycie wiedzy z zakresu sztuki i podejścia konceptualnego do działań wizualnych.

14. Nabycie umiejętności wyszukiwania tematów w obszarze fotografii dokumentalnej, portretowej, reportażowej, artystycznej, oraz przygotowanie do ich opisywania.

15. Zdobycie zaawansowanej wiedzy o materiałach fotochemicznych, analogowych metodach wywoływania filmów (czarno-białych i kolorowych; klisz pozytywowych oraz negatywowych) oraz technikach wykonania i obróbki odbitki pod powiększalnikiem. Zdobycie doświadczenia i umiejętności praktycznych w pracy w profesjonalnej ciemni fotograficznej. Sprawność w eksperymentowaniu w przestrzeni fotografii analogowej oraz technik fotochemicznych.

16. Pogłębienie wiedzy o profesjonalnych praktykach i pozyskanie informacji o festiwalach fotograficznych, przeglądach portfolio, etapach współpracy między fotografem a kuratorem. Pozyskanie szczegółowej wiedzy praktycznej i poznanie możliwych dróg rozwoju poprzez kontakt z profesjonalistami goszczącymi na zajęciach, a także poprzez wizyty w galeriach.

17. Pozyskanie kompetencji w ocenie pojawiających się zjawisk w sztuce oraz umiejętność umiejscowienia tych postaw w szerszym kontekście. Zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu aktualnych zjawisk i prądów w fotografii obecnych w instytucjach, galeriach publicznych i prywatnych.

18. Zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów fotograficznych.

19. Poznanie skutecznych i profesjonalnych sposobów na promocję własnego projektu wystawowego. Zdobycie umiejętności argumentacji i komunikacji w pracy z kuratorami, właścicielami galerii czy dziennikarzami podczas promowania własnego projektu fotograficznego.

20. Poznanie światowego i polskiego kanonu fotografii historycznej oraz współczesnej.

21. Umiejętność zastosowania prawa w praktyce zawodowej.

22. Wykształcenie umiejętności kompleksowej obróbki zdjęć na etapie wywoływania pliku, retuszu, opracowania estetyki i przygotowania do druku. Znajomość aktualnych trendów estetycznych oraz metod postprodukcji cyfrowej.

23. Pozyskanie zaawansowanej umiejętności interpretowania, analizowania i oceniania obrazów fotograficznych.

24. Zdobycie doświadczenia w analizowaniu fotografii i pogłębienie wiedzy na temat współczesnych praktyk i procesów tworzenia obrazów fotograficznych w celu rozwinięcia własnej strategii wizualnej.

25. Przygotowanie do stosowania metod badawczych w celu poznawania medium fotografii.

Swoboda techniczna i szeroki zakres umiejętności to niezwykle ważny element warsztatu, jednak obecne zaawansowanie komunikacji wizualnej wymaga większego nacisku na wiedzę kontekstową fotografa.

Nasze zajęcia są skonstruowane tak by łączyć strukturę współczesnego warsztatu z rozwijaniem wiedzy w dziedzinie fotografii, z odniesieniami historycznymi i współczesnymi, z podstawami teoretycznymi oraz z rozumieniem aktualnych problemów i zagadnień kulturowych.