Wybierz filię:
Warszawa
Kraków

Szukaj:

Akademia Fotografii

Aktualności z życia szkoły

  • 23.05 2015Zapraszamy do udziału w Portfolio Evening w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2015!
    zobacz więcej
  • 14.05 2015Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, prezentacje i wystawy, organizowane przez Akademię Fotografii w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2015.
    zobacz więcej

Akademia Fotografii jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572) , której organizatorem jest Instytut Kultury Wizualnej z siedzibą w Warszawie

To szkoła fotografii, której program skierowany jest nie tylko do profesjonalistów, ale też początkujących pasjonatów.

Akademia Fotografii niezależnie od realizowanego w trybie dziennym i zaocznym studium fotografii, organizuje kursy i warsztaty fotograficzne.