Wybierz filię:
Warszawa
Kraków

Szukaj:

Akademia Fotografii

Aktualności z życia szkoły

  • 18.03 2014NIE/SAMOWITE open call! Wszystkich zainteresowanych eksploracją znaczenia „niesamowitości” zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!
    zobacz więcej
  • 31.12 2013Z okazji Nowego Roku składamy Wam życzenia..
    zobacz więcej

Akademia Fotografii jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572) , której organizatorem jest Instytut Kultury Wizualnej z siedzibą w Warszawie

To szkoła fotografii, której program skierowany jest nie tylko do profesjonalistów, ale też początkujących pasjonatów.

Akademia Fotografii niezależnie od realizowanego w trybie dziennym i zaocznym studium fotografii, organizuje kursy i warsztaty fotograficzne.