Wybierz filię:
Warszawa
Kraków

Szukaj:

Akademia Fotografii

Aktualności z życia szkoły

  • 10.05 2016Zapraszamy na 14. edycję Miesiąca Fotografii w Krakowie i wydarzenia organizowane przez Akademię Fotografii.
    zobacz więcej
  • 04.05 2016Zapraszamy na wernisaż Dorotki Kaczmarek, absolwentki Akademii Fotografii oraz Kamila #2. Metasobota, w sobotę 7 maja, galeria Henryk, Kraków.
    zobacz więcej

Akademia Fotografii jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572) , której organizatorem jest Instytut Kultury Wizualnej z siedzibą w Warszawie

To szkoła fotografii, której program skierowany jest nie tylko do profesjonalistów, ale też początkujących pasjonatów.

Akademia Fotografii niezależnie od realizowanego w trybie dziennym i zaocznym studium fotografii, organizuje kursy i warsztaty fotograficzne.