Wybierz filię:
Warszawa
Kraków

Szukaj:

Akademia Fotografii

Aktualności z życia szkoły

  • 29.01 2016W najbliższy piątek o godz. 19.00 wernisaż wystawy Bownika "Dinge an suich" w Instytucie Polski w Düsseldorfie.
    zobacz więcej
  • 29.01 2016Już jutro o godz. 18.00 w Galeria SalonAkademii wernisaż wystawy Wyświetlanie Widzenia. Wśród artystów: Bownik, Witek Orski oraz Szymon Rogiński.
    zobacz więcej

Akademia Fotografii jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572) , której organizatorem jest Instytut Kultury Wizualnej z siedzibą w Warszawie

To szkoła fotografii, której program skierowany jest nie tylko do profesjonalistów, ale też początkujących pasjonatów.

Akademia Fotografii niezależnie od realizowanego w trybie dziennym i zaocznym studium fotografii, organizuje kursy i warsztaty fotograficzne.