Jesteś tutaj: Warszawa / Kursy fotografii / Warsztaty / Warsztaty Fotoreportażu i Fotodokumentu

kurs fotoreportażu i fotodokumentu warszawa

Warsztaty Fotoreportażu i Fotodokumentu

tematy spotkań / terminy / zapisy / wyślij zgłoszenie

Warsztaty przygotowują uczestników do pracy nad autorskimi projektami dokumentalnymi, konstrukcją, edycją i ich późniejszym zastosowaniem w prasie, galeriach, internecie.

Podczas pięciu weekendów uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami fotografii dokumentalnej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

 

fot. Rafał Siderski fot. Rafał Siderski

Program Warsztatów obejmuje serię wykładów poświęconych analizie współczesnych tendencji w szeroko pojętym dokumencie fotograficznym. Ćwiczenia praktyczne mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy nad projektami długoterminowymi (temat roczny).

Główny nacisk będzie położony na sposób opowiedzenia historii i jej późniejszą edycję pod kątem narracji książkowej oraz na prezentację projektu w galerii.

Zobacz wyróżnione zdjęcia naszych absolwentów:
/ Mateusza Sarełło (laureata I nagrody w wielu konkursach m.in. International Photography Awards 2010 i 2013, PDN Photo Annual 2011, Prix de la Photographie Paris 2011, Leica Street Photo 2011)
/ Gabrieli Kaszyckiej (SFR Jeunes Talents Award, Paris Photo 2013)
/ Konstancji Nowiny Konopki (Lens Culture Student Photography Awards 2013)

Obejrzyj projekt dyplomowy Patryka Karbowskiego powstały pod przewodnictwem Rafała Milacha. Cykl zdjęć Patryka pt. Za Żelazną Bramą przeszedł do finałowej 19 konkursu Magnum Expression Photography Award 2010.

do góry

Tematy spotkań:

Weekend 1 - Podstawy fotografii reportażowej. Pojedyncze zdjęcie jak podstawowy budulec opowiadanej historii. Historia fotografii reportażowej.

 

Dzień 1 - Przegląd historii fotografii reportażowej.

 • 2h - wstęp teoretyczny - historia i omówienie zdjęć; co wolno fotografować - prawo a fotografia
 • 3h - fotografowanie pod okiem prowadzącego
 • 1h - omówienie wykonanych zdjęć

Dzień 2 - Street photo jako wstęp do pojedynczego zdjęcia.

 • 2h - historia i omówienie street photo jako gatunku, życie codzienne jako temat
 • 3h - zajęcia fotograficzne w mieście
 • 1h - omówienie wykonanych zdjęć

 

Weekend 2 - Prosty temat, wstęp do opowiadania historii. Klasyczna budowa fotoreportażu. Sylwetki klasyków.

 

Dzień 3 - Pojedyncze zdjęcie nie wystarczy.

 • 2h - omówienie budowy fotoreportażu, pokazanie klasycznych przykładów w historii fotografii
 • 4h - realizacja wskazanego tematu pod okiem prowadzącego

Dzień 4 - Myślenie serią.

 • 2h - kontynuacja wskazanego tematu
 • 4h - przegląd i omówienie wykonanych zdjęć

 


fot. Rafał Siderski

Weekend 3 - Mój temat dokumentalny - przegląd zdjęć, edycja, co dalej? Wielość języków wizualnych. Sylwetki współczesnych fotografów.

 

Dzień 5 - Długoterminowy temat dokumentalny.

 • 3h - omówienie historii fotografii dokumentalnej, przegląd najważniejszych klasyków, rozmowa o przygotowanych przez uczestników tematach
 • 3h - pokaz różnych rodzajów języków wizualnych

Dzień 6 - Między reportażem i dokumentem, wielość sposobów obrazowania.

 • 6h - realizacja powierzonego tematu we wskazanym języku wizualnym pod okiem prowadzącego

 

Weekend 4 - Ekspozycja zdjęć jako część języka naszej opowieści. Wstęp do postprodukcji w fotografii dokumentalnej. Sylwetki współczesnych fotografów z pogranicza dokumentu.

 

Dzień 7 - Przygotowanie zdjęć do ekspozycji, różne rodzaje pokazywania zdjęć.

 • 3h - teoretyczne omówienie sposobów ekspozycji (wystawa, książka, strona internetowa)
 • 3h - przygotowanie ekspozycji z własnych, wcześniej zrealizowanych materiałów

Dzień 8 - Postprodukcja w fotografii dokumentalnej i reportażowej, przedstawienie współczesnych fotografów z pogranicza dokumentu.

 • 3h - omówienie współczesnych fotografów wykorzystujących język fotografii dokumentalnej i reportażowej
 • 3h - ćwiczenia z postprodukcji zdjęć reportażowych

 


fot. Rafał Siderski

Weekend 5 - Przegląd i finalna edycja materiałów.

 

Dzień 9 - Przegląd i samodzielna edycja wykonanych projektów pod okiem prowadzącego.

 • 6h - praca and własnym materiałem i omówienie wykonanych prac

Dzień 10 - Przygotowanie ekspozycji z wykonanych materiałów.

 • 6h - zaplanowanie wystawy, książki lub innej formy prezentacji pod okiem prowadzącego; końcowe omówienie wykonanych projektów
Masz większy apetyt na wiedzę? Sprawdź program Studium Fotografii

 

Obejrzyj video o książce naszych absolwentów - ID
Program realizowany jest w trakcie 5 zjazdów.

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę, dwa razy w miesiącu.

Absolwenci otrzymują Dyplom Ukończenia Warsztatów Fotoreportażu i Fotodokumentu Akademii Fotografii oraz zaświadczenie o ukończeniu nauki wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 1632).

do góry

Terminy:

Poniżej znajdują się daty wszystkich 5 zjazdów najbliższej edycji Warsztatów Fotoreportażu i Fotodokumentu.

Data: Dzień: Godzina:
19.09.2020 Sobota 10.00 - 16.00
20.09.2020 Niedziela 10.00 - 16.00
03.10.2020 Sobota 10.00 - 16.00
04.10.2020 Niedziela 10.00 - 16.00
17.10.2020 Sobota 10.00 - 16.00
18.10.2020 Niedziela 10.00 - 16.00
07.11.2020 Sobota 10.00 - 16.00
08.11.2020 Niedziela 10.00 - 16.00
21.11.2020 Sobota 10.00 - 16.00
22.11.2020 Niedziela 10.00 - 16.00

Swell - książka fotograficzna

Zobacz książkę Mateusza Sarełło, absolwenta warsztatów

do góry

Zapisy:

Masz pytanie? Zadzwoń: 601 381 101 lub napisz: warszawa@akademiafotografii.pl

Zapisy na warsztaty trwają do 18 września 2020 r.

Opłata za warsztaty wynosi 2250 zł, w tym wpisowe w wysokości 400 złotych płatne w momencie zapisu, natomiast pozostała część opłaty w wysokości 1850 złotych do 28.09.2019.

Istnieje możliwość wniesienia opłaty w 2 ratach 0% (pierwsza 28.09, druga 27.10).

Wpłaty można dokonać przelewem lub gotówką w sekretariacie szkoły. Aby otrzymać fakturę prosimy o taką informację w treści przelewu. Bez zamieszczenia życzenia otrzymania faktury w treści przelewu, nie będzie później możliwości wystawienia faktury. Przy wpłacie gotówkowej, prosimy poinformować pracownika o chęci otrzymania faktury przed dokonaniem płatności.

Zapisy odbywają się według kolejności rezerwacji.

Ze względu na wysoki poziom i komfort prowadzonych zajęć, ilość miejsc jest ściśle ograniczona. Uczniem Akademii Fotografii może zostać osoba, która ukończyła gimnazjum (lub inną szkołę ponadpodstawową).

do góry

Wyślij zgłoszenie:

Bezpłatne odwołanie rezerwacji. Płatność nie jest dzisiaj wymagana.

Zapoznałam/em się i akceptuję statut
Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin świadczenia usług

Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kolegium Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1/1716. Inspektorem ochrony danych w Fundacji Kolegium Sztuk Wizualnych jest Pan Sergiusz Kunert e-mail: iod24@agileo.it. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru do Akademii Fotografii zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które wynikają z przepisu prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w naborze do Akademii Fotografii. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.