Jesteś tutaj: Kraków / Kursy fotografii / Kursy / Courses For Foreigners / Digital Photography Course

Digital Photography Course

topics / dates / registration

The course is for digital camera owners who would like to start taking good and interesting photographs of different kind. Course participants will learn the possibilities of digital photography and digital editing. They will find answers to questions like how long to expose against the sun? How to set a group of people to get them sharp in the photograph while the background remains unsharp? What to do with the disc that is full after we download all the images to our computer?

do góry

Topics:

1. Digital camera: functions and construction. Types and applications. 3 factors responsible for my camera's quality. What to pay attention to while buying a camera

2. Image:

 • main notions – exposure time, depth of field, Light measurement, focal lenght
 • composition
 • typical photography mistakes
 • digital camera: extra functions
 • supplementary equipment

3. Practical classes:

 • landscape
 • photojournalism
 • children in photography
 • practical classes in the studio and computer room

4. Editing, photography catalogue and databases

 • editing
 • computer archive software
 • archive – possibilities
 • home printing

Classes are held 1 time a week (Friday). The course is 21-hour-long.

Graduates receive a certificate of Academy of Photography's Digital Photography Course.

There is no entrance exam, participants are accepted according to the order of applications. The number of free spots, because of high level and class convenience, is very limited.

do góry

Dates:

Date: Day: Time: Additional info:
05.05.2011 Friday 18.00 - 21.00
12.05.2011 Friday 18.00 - 21.00
19.05.2011 Friday 18.00 - 21.00
26.05.2011 Friday 18.00 - 21.00
03.06.2011 Friday 18.00 - 21.00
10.06.2011 Friday 18.00 - 21.00
17.06.2011 Friday 18.00 - 21.00
do góry

Registration:

For additional information and registration contact our school office in Cracow, 60 Grodzka Street, Monday to Friday 9a.m. - 5p.m., or call: +48 (12) 430-33-44, +48 601-381-102.

This information does not constitute an offer as understood in Art. 66 (1) of the Polish Civil Code, only an invitation to conclude an agreement.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kolegium Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80/a4. Inspektorem ochrony danych w Fundacji Kolegium Sztuk Wizualnych jest Pan Sergiusz Kunert e-mail: iod24@agileo.it. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru do Akademii Fotografii zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które wynikają z przepisu prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w naborze do Akademii Fotografii. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.