Jesteś tutaj: Warszawa / Studium Fotograficzne

studium fotografii warszawa

Studium Fotograficzne

W Warszawie prowadzimy Studium Fotograficzne w trzech trybach:

Rok szkoleniowy trwa od października do maja.

Program Studium skierowany jest nie tylko do profesjonalistów, ale też początkujących pasjonatów. Uczniem Studium może zostać osoba, która ukończyła gimnazjum (lub inną szkołę ponadpodstawową).

Akademia Fotografii jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572) , której organizatorem jest Instytut Kultury Wizualnej z siedzibą w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium fotograficzne prowadzimy w Warszawie nieprzerwanie od 15 lat, mamy setki zadowolonych absolwentów.

Akademia Fotografii nie jest szkołą, ani uczelnią wyższą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572) ani ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365 ze zm.)

Dyplom ukończenia Akademii Fotografii poświadcza umiejętności praktyczne absolwenta, jednakże nie potwierdza uzyskania tytułu zawodowego, ani naukowego w rozumieniu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U.2005.164.1365 ze zm.). Pełny statut Akademii Fotografii dostępny jest tutaj.